Art. 2. § 1.De volgende verstrekkingen worden niet gedekt door het globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis:

de verstrekkingen vermeld in artikelen 2, 5, 8, 21, 24bis, 27, 28 § 8, 30, 31, 36, 33, 33bis en 33ter van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Toelichting:
Artikel : 2 Raadplegingen, bezoeken, advies, psychotherapieën,
Artikel : 5 Tandverzorging,
Artikel : 8 Verpleegkundige verstrekkingen,
Artikel : 21 Dermato-venereologie,
Artikel : 24 bis Moleculaire biologische onderzoeken – micro-organismen,
Artikel : 27 Verstrekkingen bandagisten,
Artikel : 28 §8 Mobiliteitshulpmiddelen,
Artikel : 30 Verstrekkingen opticiens,
Artikel : 31 Verstrekkingen gehoorprothesisten,
Artikel : 36 Logopedie,
Artikel : 33 Genetische onderzoeken,
Artikel : 33 bis Moleculaire Biologische testen – menselijk genetisch materiaal

de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 591080, 591124, 591146, 591076, 591113 en 591135 in artikel 24 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Toelichting: forfaitair honorarium klinische biologie per opname

de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 590310, 590181, 590332, 590203, 596024, 596046, 596061, 596120, 596142, 596164, 599303, 599970, 599981, 596525, 596540, 596562, 596584, 597461, 597483, 597505, 597564, 597520, 597542, 599045, 597623, 599082, 599104, 599443 en 599465 in artikel 25 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Toelichting:
Permanentiehonorarium spoedgevallen
Permanentiehonorarium intensieve zorgen
Klinisch onderzoek van een pasgeborene die in een functie N* verblijft
Toezicht tijdens overbrenging naar een dienst NIC van een andere verpleeginrichting
Pediatrisch onderzoek
Psychiatrisch onderzoek bij een kind
Geriatrisch consult
Deelname geriater aan MDO
Onderzoek van een in een ziekenhuis opgenomen patiënt door een geneesheer-specialist
Psychiatrisch consult aan bed

4° de verstrekking 592001 Forfaitair honorarium dat per verpleegdag wordt betaald voor de verstrekkingen inzake klinische biologie van de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden;

Toelichting: forfaitair honorarium klinische biologie per dag

5° de verstrekking 460784 Forfaitair honorarium inzake medische beeldvorming per opneming;

Toelichting: forfaitair honorarium medische beeldvorming per opname

6° de pseudonomenclatuurcodes met uitzondering van de volgende codes die inbegrepen zijn: 592852, 592815, 592955, 592911, 593051, 593014, 593154, 593110;

Toelichting: alle pseudonomenclatuurnummers zijn dus uitgesloten behalve het forfaitair honorarium klinische biologie voor niet opgenomen patiënten

7° de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 470470, 470481, 474714, 474725, 470433, 470444, 470374 en 470385 in artikel 20 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Toelichting: dialyse

8° voor de opnames die een aanvang nemen vóór 1 januari 2022, de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 423511423522 en 423533423544 in artikel 9 en de rangnummers 201390201401 in artikel 12 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Toelichting: weekend en nacht bij bevallingen

 § 2. Zijn uitgesloten van de toepassing van dit koninklijk besluit: verblijven waarbij een prestatie, noodzakelijk om tot een van de patiëntengroepen te behoren zoals beschreven in bijlage 1, wordt uitgevoerd in een ander ziekenhuis dan het ziekenhuis van verblijf, omdat het ziekenhuis van verblijf niet zelf de benodigde erkenning heeft om de prestatie uit te voeren en te factureren.

Toelichting: cardiale katheterisatie als uitbestede procedure wordt hiermee geëxcludeerd.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie