Patiëntengroepen

Het toewijzen van een patiëntengroep

Of een verblijf opgenomen wordt in het systeem van laagvariabele zorg, wordt bepaald door een aantal criteria.

 • De neergeschreven informatie uit de ontslagbrief, eventueel aangevuld met gegevens uit het patiëntendossier, wordt omgezet in ICD-10-BE codes. Die codes worden daarna gegrouped met een DRG en ernstgraad als resultaat. Dit vormt het eerste criterium om de patiëntengroep te bepalen.
 • Het type hospitalisatie dat met de behandeling gepaard gaat, vormt het tweede criterium.
 • Daarna zijn er ook nog bijkomende criteria van belang:
  • Inclusieve criteria: noodzakelijke voorwaarden om tot de patiëntengroep te behoren
   • Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode (hoofdingreep)
   • Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode in combinatie met de hoofdingreep
   • Vereiste aanwezigheid van een ICD-10-CM hoofddiagnose (versie 2017)
  • Exclusieve criteria: verblijven met deze codes worden uitgesloten van de patiëntengroep
   • Exclusie van verblijven met een nomenclatuurcode
   • Exclusie van verblijven met een ICD-10-CM code
   • Exclusie van verblijven op basis van een ander criterium

Op deze website vind je per patiëntengroep alle specifieke criteria terug. Op die manier kan je eenvoudig nagaan of een bepaald veblijf al dan niet tot de desbetreffende patiëntengroep gerekend kan worden.

57 patiëntengroepen: overzicht

De verblijven van patiënten die gehonoreerd worden in het kader van de laagvariabele zorg, zijn ingedeeld in 57 patiëntengroepen. Tenminste, dit is het geval in 2019, want de wet van 19 juli 2018 voorziet dat deze groepen nog kunnen worden uitgebreid. Hieronder vindt u steeds de meest recente onderverdeling terug.

Per behandelend specialisme vindt u hieronder de verschillende pathologiegroepen terug. Sommige pathologiegroepen zijn nog verder opgedeeld in één of meerdere patiëntengroepen, in functie van bepaalde onderscheidende criteria (met of zonder anesthesie, de ernstgraad van een verblijf,..).

Abdominale heelkunde

Cardiochirurgie

Cardiologie

Gynaecologie

ORL

Orthopedie

Urologie

Thoraxchirurgie

Vaatchirurgie

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie