Sectio’s

Groep patiëntes met een bevalling via keizersnede, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.

Hieronder kan je alle criteria overlopen om na te gaan of een bepaald verblijf tot patiëntengroep 540_grp1_H1 | Sectio’s behoort. Onderaan deze pagina vind je bovendien alle financiële informatie in verband met deze patiëntengroep.

Criterium 1, gebaseerd op de ontslagbrief

Dit criterium is gebaseerd op informatie in de ontslagbrief (eventueel aangevuld met gegevens uit het patiëntendossier). Deze neergeschreven informatie wordt omgezet in ICD-10-BE codes die daarna gegrouped worden met een DRG en ernstgraad als resultaat.

DRG (Diagnostic Related Group)540
Ernstgraad1

Criterium 2: type hospitalisatie

Type hospitalisatie toegelaten tot deze patiëntengroep: klassieke hospitalisatie.

Bijkomende criteria

Inclusieve criteria

Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode (hoofdingreep)
Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode in combinatie met de hoofdingreep

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Vereiste aanwezigheid van een ICD-10-CM code als hoofddiagnose (versie 2017)

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Exclusieve criteria

Exclusie van verblijven met een nomenclatuurcode

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Exclusie van verblijven met een ICD-10-CM code (versie 2017)

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Exclusie van verblijven op basis van een ander criterium

Exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep.

Voorbeeld: wanneer een patiënte wordt opgenomen op 5/1 en de ingreep (prestatiedatum) gebeurt op 6/1, dan is dit de tweede dag van het verblijf en bijgevolg geen exclusie. Een keizersnede op 7/1 (prestatiedatum op de derde dag van het verblijf) zal tot een exclusie uit het systeem van laagvariabele zorg leiden.

Financiële informatie over patiëntengroep 540_grp1_H1 | Sectio’s

Pseudo-code:  798604 (gehospitaliseerd)

Globaal prospectief bedrag1.036,99 €
Remgeldgroep
Persoonlijk aandeel rechthebbenden
– zonder voorkeurregeling
– met voorkeurregeling
5

41 €
8 €

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie