Cardiale katheterisatie

Deze patiëntengroep bevat de patiënten die een cardiale katheterisatie voor coronaire aandoeningen ondergaan hebben, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.

Wil je nagaan of een verblijf onder patiëntengroep 191_grp1_HD12 | Cardiale katheterisatie valt, dan kan je hieronder de verschillende criteria raadplegen. Alle financiële informatie over deze patiëntengroep vind je dan weer onderaan deze pagina.

Criterium 1, gebaseerd op de ontslagbrief

Dit criterium is gebaseerd op informatie in de ontslagbrief (eventueel aangevuld met gegevens uit het patiëntendossier). Deze neergeschreven informatie wordt omgezet in ICD-10-BE codes die daarna gegrouped worden met een DRG en ernstgraad als resultaat.

DRG (Diagnostic Related Group)191
Ernstgraad1 of 2

Criterium 2: type hospitalisatie

Type hospitalisatie toegelaten tot deze patiëntengroep: klassieke hospitalisatie of daghospitalisatie.

Bijkomende criteria

Inclusieve criteria

Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode (hoofdingreep)
Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode in combinatie met de hoofdingreep

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Vereiste aanwezigheid van een ICD-10-CM code als hoofddiagnose (versie 2017)

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Exclusieve criteria

Exclusie van verblijven met een nomenclatuurcode

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Exclusie van verblijven met een ICD-10-CM code (versie 2017)
Exclusie van verblijven op basis van een ander criterium

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Financiële informatie over patiëntengroep 191_grp1_HD12 | Cardiale katheterisatie

Pseudo-code: 798383 (gehospitaliseerd) – 798372 (ambulant)

Globaal prospectief bedrag659,27 €
Remgeldgroep
Persoonlijk aandeel rechthebbenden
– zonder voorkeurregeling
– met voorkeurregeling
3

20 €
3 €

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie