CPT zonder anesthesie

Onder deze patiëntengroep vallen die patiënten die een vrijmaken van het handwortelkanaal (carpaal tunnel syndroom) ondergaan hebben, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.

Hieronder vind je alle criteria op basis waarvan beslist wordt of een verblijf tot patiëntengroep 026_grp1_HD1 | Carpal Tunnel syndrome zonder anesthesie gerekend kan worden. Helemaal onderaan deze pagina vind je dan weer de financiële informatie over deze patiëntengroep.

Criterium 1, gebaseerd op de ontslagbrief

Dit criterium is gebaseerd op informatie in de ontslagbrief (eventueel aangevuld met gegevens uit het patiëntendossier). Deze neergeschreven informatie wordt omgezet in ICD-10-BE codes die daarna gegrouped worden met een DRG en ernstgraad als resultaat.

DRG (Diagnostic Related Group)26
Ernstgraad1

Criterium 2: type hospitalisatie

Type hospitalisatie toegelaten tot deze patiëntengroep: klassieke hospitalisatie of daghospitalisatie.

Bijkomende criteria

Inclusieve criteria

Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode (hoofdingreep)
Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode in combinatie met de hoofdingreep

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Vereiste aanwezigheid van een ICD-10-CM code als hoofddiagnose (versie 2017)

Exclusieve criteria

Exclusie van verblijven met een nomenclatuurcode
Exclusie van verblijven met een ICD-10-CM code (versie 2017)

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Exclusie van verblijven op basis van een ander criterium

Exclusie van verblijven waarbij de hoofdingreep bilateraal werd uitgevoerd

Financiële informatie over patiëntengroep 026_grp1_HD1 | Carpal Tunnel syndrome zonder anesthesie

Pseudo-code: 798663 (gehospitaliseerd) – 798652 (ambulant)

Globaal prospectief bedrag259,08 €
Remgeldgroep
Persoonlijk aandeel rechthebbenden
– zonder voorkeurregeling
– met voorkeurregeling
1

2 €
0 €

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie