Amygdalectomie >18 jaar

Groep patiënten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenoïdectomie hebben ondergaan (patiënten die ouder dan 18 jaar zijn), in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.

Wie wil nagaan of een bepaald verblijf binnen patiëntengroep 097_grp1_HD1 | Amygdalectomie >18 jaar valt, kan de criteria hieronder overlopen. De financiële gegevens over deze patiëntengroep vind je dan weer helemaal onderaan deze pagina.

Criterium 1, gebaseerd op de ontslagbrief

Dit criterium is gebaseerd op informatie in de ontslagbrief (eventueel aangevuld met gegevens uit het patiëntendossier). Deze neergeschreven informatie wordt omgezet in ICD-10-BE codes die daarna gegrouped worden met een DRG en ernstgraad als resultaat.

DRG (Diagnostic Related Group)97
Ernstgraad1

Criterium 2: type hospitalisatie

Type hospitalisatie toegelaten tot deze patiëntengroep: klassieke hospitalisatie of daghospitalisatie.

Bijkomende criteria

Inclusieve criteria

Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode (hoofdingreep)
Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode in combinatie met de hoofdingreep

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Vereiste aanwezigheid van een ICD-10-CM code als hoofddiagnose (versie 2017)

Exclusieve criteria

Exclusie van verblijven met een nomenclatuurcode
Exclusie van verblijven met een ICD-10-CM code (versie 2017)
Exclusie van verblijven op basis van een ander criterium

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Financiële informatie over patiëntengroep 097_grp1_HD1 | Amygdalectomie >18 jaar

Pseudo-code: 798405 (gehospitaliseerd) – 798394 (ambulant)

Globaal prospectief bedrag355,55 €
Remgeldgroep
Persoonlijk aandeel rechthebbenden
– zonder voorkeurregeling
– met voorkeurregeling
2

11 €
1 €