Varicectomie met bilaterale resectie stamvaricositas v.saphena int. of ext.

Deze patiëntengroep wordt gevormd door de patiënten die een heelkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan hebben, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met volledige bilaterale resectie van een stamvaricositas.

Onderstaande criteria bepalen of een verblijf tot patiëntengroep 180_grp3_HD1 | Varicectomie met bilaterale resectie stamvaricositas v.saphena int. of ext. behoort. Voor de financiële informatie over deze patiëntengroep kan je dan weer onderaan deze pagina terecht.

Criterium 1, gebaseerd op de ontslagbrief

Dit criterium is gebaseerd op informatie in de ontslagbrief (eventueel aangevuld met gegevens uit het patiëntendossier). Deze neergeschreven informatie wordt omgezet in ICD-10-BE codes die daarna gegrouped worden met een DRG en ernstgraad als resultaat.

DRG (Diagnostic Related Group)180
Ernstgraad1

Criterium 2: type hospitalisatie

Type hospitalisatie toegelaten tot deze patiëntengroep: klassieke hospitalisatie of daghospitalisatie.

Bijkomende criteria

Inclusieve criteria

Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode (hoofdingreep)
Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode in combinatie met de hoofdingreep

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Vereiste aanwezigheid van een ICD-10-CM code als hoofddiagnose (versie 2017)

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Exclusieve criteria

Exclusie van verblijven met een nomenclatuurcode
Exclusie van verblijven met een ICD-10-CM code (versie 2017)

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Exclusie van verblijven op basis van een ander criterium

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Financiële informatie over patiëntengroep 180_grp3_HD1 | Varicectomie met bilaterale resectie stamvaricositas v.saphena int. of ext.

Pseudo-code: 798361 (gehospitaliseerd) – 798350 (ambulant)

Globaal prospectief bedrag757,46 €
Remgeldgroep
Persoonlijk aandeel rechthebbenden
– zonder voorkeurregeling
– met voorkeurregeling
1

2 €
0 €

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie