Bevallingen zonder anesthesie

Onder deze patiëntengroep vallen de patiëntes met bevalling via vaginale weg zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.

Hieronder vind je alle informatie om te verifiëren of een bepaald verblijf tot patiëntengroep 560_grp1_H1 | Bevallingen zonder anesthesie behoort. Daarnaast vind je alle financiële informatie in verband met deze patiëntengroep onderaan deze pagina.

Criterium 1, gebaseerd op de ontslagbrief

Dit criterium is gebaseerd op informatie in de ontslagbrief (eventueel aangevuld met gegevens uit het patiëntendossier). Deze neergeschreven informatie wordt omgezet in ICD-10-BE codes die daarna gegrouped worden met een DRG en ernstgraad als resultaat.

DRG (Diagnostic Related Group)560
Ernstgraad1

Criterium 2: type hospitalisatie

Type hospitalisatie toegelaten tot deze patiëntengroep: klassieke hospitalisatie.

Bijkomende criteria

Inclusieve criteria

Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode (hoofdingreep)
  • 424023 : Normale of ingewikkelde verlossing inclusief het honorarium voor de eventuele anesthesie, met uitsluiting van de anesthesieën door de geneesheren, specialisten voor anesthesie
  • 423021 :Normale of ingewikkelde verlossing, inclusief het honorarium van de eventuele anesthesie, met uitsluiting van de anesthesieën door de geneesheren, specialisten voor anesthesie
Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode in combinatie met de hoofdingreep

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Vereiste aanwezigheid van een ICD-10-CM code als hoofddiagnose (versie 2017)

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Exclusieve criteria

Exclusie van verblijven met een nomenclatuurcode
  • 202020 : Algemene, rachi- of epidurale anesthesie bij een ingewikkelde verlossing met forcipale extractie of met inwendige kering gevolgd door grote extractie
  • 202101 : Epidurale anesthesie en het toezicht erop, gedurende de verschillende stadia van de verlossing, inclusief de dilatatieperiode en de eventuele in de verstrekkingen 202031 – 202042 en 202053 – 202064 vermelde obstetrische postpartummanipulaties
  • 202204 : Epidurale anesthesie en het toezicht erop, gedurende de verschillende stadia van de verlossing, uitgevoerd door een vroedvrouw, voorzien onder de nummers 422225, 423500, 422671 en 423673, inclusief de dilatatieperiode en de eventuele in de verstrekkingen 202031 – 202042 en 202053 – 202064 vermelde obstetrische postpartummanipulaties
Exclusie van verblijven met een ICD-10-CM code (versie 2017)

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Exclusie van verblijven op basis van een ander criterium

Exclusie van verblijven op basis van een ander criterium: exclusie van verblijven met minimum 2 kalenderdagen tussen opnamedatum en prestatiedatum van de hoofdingreep.

Voorbeeld: wanneer een patiënte opgenomen wordt op 5/1 en de bevalling (prestatiedatum) gebeurt op 6/1, dan is dit de tweede dag van het verblijf en bijgevolg geen exclusie. Een bevalling op 7/1 (prestatiedatum op de derde dag van het verblijf) zal tot een exclusie uit het systeem van laagvariabele zorg leiden.

Financiële informatie over patiëntengroep 560_grp1_H1 | Bevallingen zonder anesthesie

Pseudo-code:  798560 (gehospitaliseerd)

Globaal prospectief bedrag596,45 €
Remgeldgroep
Persoonlijk aandeel rechthebbenden
– zonder voorkeurregeling
– met voorkeurregeling
4

34 €
6 €

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie