Gastroplastie (Sleeve, Mason)

Onder deze patiëntengroep valt die groep patiënten waarbij een reducerende gastroplastie (Sleeve, Mason) werd uitgevoerd, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Exclusie van verblijven met een antecedent van bariatrische heelkunde.

Wil je verifiëren of een bepaald verblijf tot patiëntengroep 403_grp2_H12 | Gastroplastie (Sleeve, Mason) behoort, dan vind je hieronder alle informatie over de verschillende criteria die bij deze patiëntengroep van toepassing zijn. De financiële informatie in verband met deze patiëntengroep vind je dan weer onderaan deze pagina.

Eerste criterium, gebaseerd op de ontslagbrief

Dit criterium is gebaseerd op informatie in de ontslagbrief (eventueel aangevuld met gegevens uit het patiëntendossier). Deze neergeschreven informatie wordt omgezet in ICD-10-BE codes die daarna gegrouped worden met een DRG en ernstgraad als resultaat.

DRG (Diagnostic Related Group)403
Ernstgraad1 of 2

Tweede criterium: type hospitalisatie

Type hospitalisatie toegelaten tot deze patiëntengroep: klassieke hospitalisatie.

Bijkomende criteria

Inclusieve criteria

Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode (hoofdingreep)
  • 241780 : Reducerende gastroplastie (Mason, Sleeve) (ter behandeling van obesitas)
Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode in combinatie met de hoofdingreep

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Vereiste aanwezigheid van een ICD-10-CM code als hoofddiagnose (versie 2017)

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Exclusieve criteria

Exclusie van verblijven met een nomenclatuurcode
Exclusie van verblijven met een ICD-10-CM code (versie 2017)
Exclusie van verblijven op basis van een ander criterium

Niet van toepassing op deze patiëntengroep.

Financiële informatie over patiëntengroep 403_grp2_H12 | Gastroplastie (Sleeve, Mason)

Pseudo-code:  800100 (gehospitaliseerd)

Globaal prospectief bedrag1.255,20 €
Remgeldgroep
Persoonlijk aandeel rechthebbenden
– zonder voorkeurregeling
– met voorkeurregeling
4

34 €
6 €