Optie 1: 

Wettelijke mogelijkheden: een secundaire verdeling obv van een contract tussen het beheer  en de artsen. Juridische onderbouwing: art. 155 van de ziekenhuiswet. Hierbij wordt een afhouding voorzien voor het in stand houden/bevorderen van de medische activiteit.

Het percentage en de bestemming van de afhouding(en) worden vastgelegd in onderling overleg tussen medische raad en raad van bestuur 

Optie 2:

In de primaire verdeling wordt er per patiëntengroep een relatieve frequentietabel aangeleverd met de nationale verdeling van de nomenclatuurnummers. Dit laat toe om de percentages van de primaire verdeling toe te kennen aan de disciplines die de verstrekking in werkelijkheid hebben uitgevoerd. Het nomenclatuur voor het vrijmaken van een handwortelkanaal hoort tot de N-groep orthopedie maar deze nomenclatuur in niet voorbehouden voor de orthopedisten. De vraag blijft bestaan aan wie de percentages moeten worden toegekend die niet werkelijk worden uitgevoerd in een ziekenhuis.