1/ Worden de bevallingen uitgevoerd door vroedvrouwen ondergebracht in laagvariabele zorg?

Het nomenclatuurnummer dat door vroedvrouwen wordt gebruikt bij een bevalling is 423500. Aangezien dit nummer niet tot de noodzakelijke aanwezige nomenclatuurnummers behoort, komen deze verblijven niet in laagvariabele zorg terecht.